Penkala www.kapustakiszonapenkala.pl

Kwaszarnia ogórków i kapusty

Penkala kapusta kiszona og65533rki kiszone kwaszarnia og65533rk65533w i kapusty Kalisz Zagorzyn wielkopolska

Oferta

Oferta jak� pragniemy Pa�stwu przedstawi� dotyczy zar�wno og�rk�w i kapusty, kt�re s� kiszone w tradycyjny, sprawdzony spos�b. Na jego jako�� sk�ada si� wiele czynnik�w. Najistotniejszy z nich dotyczy jednak optymalnej ilo�ci przypraw i czasu jaki jest niezb�dny do naturalnego ukiszenia warzyw.

Produkt finalny jaki Pa�stwu oferujemy to przede wszystkim zwie�czenie kilkumiesi�cznej pracy, kt�ry stanowi wizyt�wk� naszego gospodarstwa. Jest on smaczny i przede wszystkim zdrowy. Bazujemy na naturalnych i ekologicznych sk�adnikach, dlatego te� jeste�my spokojni o jako��, kt�r� Pa�stwu proponujemy.

Mamy �wiadomo��, i� potrzeby Klient�w s� zr�nicowane, dlatego te� sprzedajemy produkty w opakowaniach dostosowanych do indywidualnych preferencji. Oferujemy produkty w wiaderkach, beczkach oraz pojemnikach.

Zaproponowane przez nas formy sprzeda�y mo�emy jednak dowolnie zmienia� i doskonali�. Nie ograniczamy swoich mo�liwo�ci. W zale�no�ci od Klienta i ch�ci nawi�zania wsp�pracy z pewno�ci� pojawi� si� nowe pomys�y, kt�re mamy nadziej� b�d� odpowiada� obu stronom.

Og�rki kiszone:
Wiaderka
- 3 kg
- 10 kg
Beczki
- 80 kg

Kapusta kiszona:
Wiaderka
- 3 kg
- 5 kg
- 10 kg
- 15 kg
Beczki
- 120 kg
- 200 kg
Pojemniki
- 600 kg