Penkala www.kapustakiszonapenkala.pl

Kwaszarnia ogórków i kapusty

Penkala kapusta kiszona og65533rki kiszone kwaszarnia og65533rk65533w i kapusty Kalisz Zagorzyn wielkopolska

Penkala - kwaszarnia kapusty i og65533rk65533w

O naszej dzia�alno�ci.
Jeste�my rodzinn� firm�, kt�ra specjalizuje si� w produkcji kiszonych og�rk�w, jak i kapusty, zgodnie z w�asnymi, tradycyjnymi recepturami.

Stanowimy m�ody i dynamiczny zesp�. Nasz� prac� wykonujemy starannie, z zachowaniem najwy�szej jako�ci. Ponad to terminowo i rzetelnie wywi�zujemy si� z wszelkich powierzonych zada� i zobowi�za�.

Najlepszy smak - �wie�e i starannie wyselekcjonowane warzywa warzywa gwarantuj� najlepszy smak naszych og�rk�w i kapusty kiszonej.

Jako�� jest najwa�niejsza - jeste�my niezale�nym hodowc� i posiadamy w�asne pola uprawne